Про робоче визначення IHRA антиромського расизму  / антиромської дискримінації 

Ініціативу із розробки робочого визначення антиромського расизму /  антиромської дискримінації очолили експерти Комітету з питань геноциду ромів із залученням до консультацій представників громадянського суспільства. 8 жовтня 2020 року на позачерговому засіданні глав делегацій IHRA консенсусним рішенням ухвалив це робоче визначення, яке не має обов'язкової юридичної сили.

Робоче визначення антиромського расизму / антиромської* дискримінації, яке не має обов'язкової юридичної сили 

Ухвалено 8 жовтня 2020 року

 Визнаючи з занепокоєнням, що нехтування геноцидом ромів сприяло розвитку упереджень та дискримінації, від яких багато спільнот ромів** надалі потерпають сьогодні, і визнаючи свою відповідальність за протидію таким формам расизму та дискримінації (статті 4 та 7 Міністерської декларації IHRA від 2020 року, стаття 3 Стокгольмської декларації), IHRA ухвалює нижченаведене робоче визначення  антиромського расизму / антиромської дискримінації:

Антиромський расизм / антиромська дискримінація – це прояви індивідуальних висловнювань і дій, а також інституційної політики та практик маргіналізації, ізоляції, фізичного насильства, знецінення ромської культури та способу життя, а також мови ненависті, спрямованої проти ромів та інших осіб і груп, яких під час нацистської епохи і досі сприймають, стигматизують або переслідують як «циган». Це призводить до ставлення до ромів як буцімто чужорідної групи та пов'язує їх із низкою принизливих стереотипів і спотворених образів, що являють собою окрему форму расизму.

Для спрямування власної роботи IHRA визнає такі факти:

Антиромський расизм / антиромська дискримінація існували століттями. Вони були ключовим елементом політики переслідування та знищення ромів, яку здійснювала нацистська Німеччина, а також ті її фашистські та радикально-націоналістичні партнери та інші колаборанти, які брали участь у цих злочинах.

Антиромський расизм / антиромська дискримінація не розпочалися та не завершилися з епохою нацизму, але надалі є центральним елементом злочинів, що їх скоюють проти ромів. Попри важливу роботу, виконану Організацією Об'єднаних Націй, Європейським Союзом, Радою Європи, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі та іншими міжнародними органами, стереотипи та упередження щодо ромів не були достатньо рішуче делегітимізовані чи дискредитовані, отож вони надалі зберігаються і їх можуть використовувати, здебільшого, без перешкод.

Антиромський расизм / антиромська дискримінація – це багатогранне явище, поширене серед широкого соціального та політичного загалу. Вони є серйозною перешкодою для включення ромів у ширше суспільство, заважаючи ромам користуватися рівними правами, можливостями та вести прибуткову соціально-економічну діяльність.

Для ілюстрації антиромського расизму / антиромської дискримінації можна навести багато прикладів. Сучасні прояви антиромського расизму / антиромської дискримінації можуть, з урахуванням загального контексту, охоплювати, зокрема, але не лише, таке:

 • викривлення або заперечення фактів переслідування ромів або геноциду ромів;  
 • прославлення геноциду ромів;
 • підбурювання, виправдання та вчинення насильства проти ромських громад, їхньої власності та окремих ромів;
 • насильницька та примусова стерилізація, а також інші види фізичного та психологічного жорстокого поводження щодо ромів;
 • збереження та підтримка дискримінаційних стереотипів щодо ромів та проти них;
 • звинувачення ромів, із використанням мови ненависті, у реальних або уявних соціальних, політичних, культурних, економічних проблемах, а також проблемах у сфері охорони здоров'я;
 • стереотипне ставлення до ромів як осіб, що нібито займаються злочинною діяльністю;
 • використання терміну «циган» як образи;
 • схвалення або заохочення механізмів виключення, спрямованих проти ромів на основі расистських дискримінаційних ідей, як от виключення зі звичайних шкіл, або інституційних процедур чи політики, що призводять до сегрегації ромських громад;
 • запровадження без правової основи такої політики або створення таких умов, що уможливлюють свавільне чи дискримінаційне переміщення ромських громад та окремих осіб;
 • покладання на ромів колективної відповідальності за реальні чи уявні дії окремих членів ромської громади;
 • поширення мови ненависті проти ромських громад у будь-якій формі, наприклад, у ЗМІ, зокрема в інтернеті та соціальних мережах.

* Рекомендується використовувати національний еквівалент терміну; Канада та Сполучені Штати використовують термін «антиромський расизм».

** Слово «роми» використовують як загальний термін, який охоплює різні споріднені групи, незалежно від того, чи вони ведуть осілий спосіб життя, чи ні, приміром, роми, «мандрівники» (Travellers, Gens du voyage, Resandefolket/De resande ), сінті, камінанти, мануші, кале, романічели, бояші/рударі, ашкали, єгиптяни, еніши, доми, ломи та абдали, які можуть відрізнятися культурою та способом життя. Цей текст є пояснювальною приміткою, а не визначенням терміну «роми».