Varför undervisa om Förintelsen?

All undervisning syftar till att väcka elevens intellektuella nyfikenhet och inspirera till kritisk eftertanke och personlig utveckling. Därför är det viktigt för lärare att fundera över varför man undervisar i ett ämne.

Om lärare tar sig tid att fundera på varför de undervisar om Förintelsen ökar sannolikheten för att de väljer ett innehåll som är intressant för eleverna och ger större insikt i en komplicerad historia.

Följande reflektioner kan inspirera till eftertanke om olika anledningar till att undervisa om Förintelsen:

  1. Förintelsen var en vattendelare, inte bara för 1900-talet utan också i mänsklighetens historia. Det var ett försök som saknar motstycke i historien att mörda ett helt folk och utplåna dess kultur. Förintelsen ska studeras eftersom den skakade civilisationens grundvalar.
  2. Ett noggrant studium av Förintelsen hjälper eleverna att tänka över hur makt används och missbrukas samt roller och ansvar för individer, organisationer och länder i samband med brott mot mänskliga rättigheter. Det kan höja medvetenheten om risken för folkmord idag.
  3. Studiet av Förintelsen hjälper eleverna att utveckla förståelsen av hur fördomar, rasism, antisemitism och stereotyper kan bre ut sig i samhället. Det gör eleverna medvetna om värdet av mångfald i ett pluralistiskt samhälle och skapar förståelse för minoritetsgruppers ställning.
  4. Förintelsen visade hur ett modernt land kunde använda sin teknologi och byråkrati för att förverkliga en destruktiv politik som omfattade bl a social ingenjörskonst och folkmord.
  5. Förintelsen ger en historisk kontext för ett studium av faran med att tiga still och vara likgiltig inför andras förtryck.
  6. När eleverna får insikt i de många historiska, sociala, religiösa, politiska och ekonomiska orsaker som tillsammans ledde till Förintelsen blir de medvetna om den historiska processens komplexitet och får perspektiv på hur olika faktorer kan samverka till de demokratiska värderingarnas sammanbrott. Eleverna förstår att medborgarna i ett demokratiskt samhälle har ett ansvar för att lära sig tyda varningssignalerna och veta när man måste reagera.
  7. Förintelsen har blivit ett centralt tema i många länders kulturer. Det avspeglas i medierna och populärkulturen. Förintelsestudier kan ge eleverna den historiska kunskap och kompetens som behövs för att förstå och bedöma dessa kulturyttringar.