Wytyczne dotyczące nauczania o Holokauście

„Wytyczne do nauczania o Holokauście” są odzwierciedleniem wiedzy delegatów z ponad 30 krajów członkowskich. Ich intencją było dostarczenie decydentom, praktykom i nauczycielom referencyjnego dokumentu pomocnego w kwestiach takich jak:

  1. Rozwijanie wiedzy, w celu głębszego zrozumienia Holokaustu i podniesienia świadomości o konsekwencjach antysemityzmu;
  2. Tworzenie środowiska dydaktycznego wzbudzającego zaangażowanie do nauki o Holokauście;
  3. Promowanie krytycznego i refleksyjnego myślenia o Holokauście, w tym umiejętności reagowania na negowanie i zniekształcanie Holokaustu;
  4. Prowadzenie edukacji o Prawach Człowieka i zapobieganie ludobójstwom.

 

„Wytyczne dotyczące nauczania o Holokauście” – pełny dokument pobierz tutaj

 

Niniejszy zbiór zaleceń ma na celu pogłębienie zrozumienia Holokaustu poprzez zadawanie kluczowych pytań dotyczących historycznego kontekstu Zagłady, jej zakresu, skali oraz przyczyn i okoliczności.

 

Przeczytaj inne fragmenty “Wytycznych” tutaj  

 

IHRAteach recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust