Anbefalinger for undervisning om Holocaust

IHRAs Anbefalinger for undervisning om Holocaust baserer seg på ekspertisen til representanter fra over 30 medlemsland og er ment som et utgangspunkt politikere, formidlere og lærere kan bruke til å

  1. videreutvikle kunnskap om Holocaust ved å legge til rette for faktabasert forståelse og kunnskap hos den enkelte og skape bevissthet om de potensielle konsekvensene av antisemittisme

  2. utvikle engasjerende læringsmiljøer som sikrer kunnskap om Holocaust

  3. fremme kritisk og reflektert tenkning om Holocaust og utvikle evnen til å imøtegå benektelse og forvrengning av Holocaust

  4. bidra til undervisning om menneskerettighetene og forebygging av folkemord

   Last ned hele dokumentet med anbefalinger for undervisning om Holocaust her

 

  Les andre utdrag fra anbefalingene her

 

IHRAteach recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust