Poland

Member country since: 1999

Remembrance Days: 27 January (International Holocaust Remembrance Day), 19 April (Warsaw Ghetto Uprising), 2 August (Commemoration of the Roma and Sinti Genocide)


Jan Lazicki (Ministry of Foreign Affairs) – Deputy Head of Delegation

Grzegorz Berendt (Museum of the Second World War) – Academic Working Group

Andrzej Kacorzyk (Auschwitz-Birkenau State Museum) Museums and Memorials Working Group

Maciej Korkuć (Institute of National Remembrance) – Academic Working Group

Wojciech Kozłowski (Pilecki Institute) – Academic Working Group

Tomasz Kranz (Majdanek State Museum) – Museums and Memorials Working Group

Malgorzata Skorka (Ministry of Education and Science) – Education Working Group

Albert Stankowski (Warsaw Ghetto Museum) Museums and Memorials Working Group

Piotr Szpanowski (Ministry of Culture, National Heritage and Sport) Museums and Memorials Working Group

Piotr Trojanski (Pedagogical University of Cracow) – Education Working Group

Andrzej Zbikowski (Jewish Historical Institute) – Academic Working Group

Magda Witan (Ministry of Education and Science) – Education Working Group

Joanna Talewicz-Kwiatkowska (Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw) – Education Working Group


Following the adoption of the Stockholm  Declaration, the Polish government added Holocaust education to school curricula.  Holocaust research has developed tremendously since 2000 — now all major universities offer courses in Jewish and Holocaust Studies. The Perpetual Fund of the Auschwitz Birkenau Foundation, which provides the necessary resources for the conservation of the former camp, was also established.

Cooperation with the IHRA has helped to  facilitate a more open dialogue within Poland, and in the last fifteen years an honest, multidimensional debate on Polish-Jewish wartime relations has developed. Thanks to the shared efforts of historians, educators, and politicians, the Holocaust has become an important part of public discourse. 

Download the 2020 Poland country report (the content of the report is the responsibility of the reporting country).

Related News

IWalks: A digital tool is bringing stories of the past to a location in the present, thanks to an IHRA grant


 Finding ways for students to connect to Holocaust history is crucial to keeping its memory alive. IWalks do that in a creative way by bringing the location, personal memory, and pedagogy together....

More

How the Stutthof Maritime Evacuation IHRA Grant uncovered new dimensions of the Holocaust

During the last months of the Second World War, the Nazis began forcibly evacuating prisoners on death marches across Europe. By April 1945, the Stutthof concentration camp, established by Nazi...

More

International Holocaust Remembrance Day

The traces of operation ‘Reinhardt’

Date: 27 January 2023
 
 Time: 8:00 a.m.
 
 Place: Online
 
 On the International Holocaust Remembrance Day we are also planning to release the English version of our documentary – “The Traces of...

More

International Holocaust Remembrance Day

Date: 27 January 2023
 
 Time: 12:00 p.m.
 
 Place: State Museum at Majdanek
 
 On the International Holocaust Remembrance Day we are meeting with the camp survivors, local authorities’...

More

Related Resources

Niewiążąca prawnie robocza definicja antycyganizmu/dyskryminacji antyromskiej*

Niewiążąca prawnie robocza definicja antycyganizmu/dyskryminacji antyromskiej*
 
 Przyjęta w dniu 8 października 2020 r.
 
 Z niepokojem uznając, że zaniedbanie kwestii ludobójstwa Romów przyczyniło...

Czego uczyć o Holokauście?

Niniejszy zbiór zaleceń ma na celu pogłębienie zrozumienia Holokaustu poprzez zadawanie kluczowych pytań dotyczących historycznego kontekstu Zagłady, jej zakresu, skali oraz przyczyn i okoliczności. W...

Jak uczyć o Holokauście?

Niniejszy zbiór zaleceń ma na celu pogłębienie zrozumienia Holokaustu poprzez zadawanie kluczowych pytań dotyczących historycznego kontekstu Zagłady, jej zakresu, skali oraz przyczyn i okoliczności. W...

Dlaczego uczyć o Holokauście?

Na wstępie refleksja: jak sprawić, aby uczniowie zgłębiający wiedzę o Zagładzie czuli, że jest to ważne dla zrozumienia historii ich kraju? Ten rozdział ma pomóc decydentom, dyrektorom szkół...

Streszczenie: wytyczne dotyczące nauczania o Holokauście

Holokaust był zorganizowanym przez państwo, systematycznym prześladowaniem i mordowaniem Żydów przez nazistowskie Niemcy oraz ich kolaborantów w latach 1933–1945. Ludobójstwo ogarnęło prawie cały...