Norway

Member country since: 2003

Remembrance Days: 27 January (International Holocaust Remembrance Day)


Øystein Lyngroth (Ministry of Foreign Affairs) – Head of Delegation

Guri Hjeltnes (Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies) – Deputy Head of Delegation, Academic Working Group

Benjamin Geissert (Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies) – Education Working Group

Annette Homlong Storeide (The Falstad Center) – Education Working Group

Jørgen Haavardsholm (Ministry of Education) – Education Working Group

Hanne Marie Myrvold (Ministry of Local Government and Regional Development) – Academic Working Group

Vibeke Moe (Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies) – Academic Working Group

Sebastian Klein (The Falstad Center) – Education Working Group


Over the last decades, Norway has seen a marked reinforcement of political, social and cultural consciousness towards the Holocaust. Research and education in the field has been characterized by ongoing extension of scope and scale as well as professionalization. The International Holocaust Remembrance day is marked with an annual national event including representatives of the Jewish communities and other victim groups of Nazi persecution and representatives from the Norwegian government. This commemoration has contributed to broad awareness and a more institutionalized form of remembrance.

The IHRA has proved an increasingly important meeting place for the exchange of theoretical, practical and aesthetic ideas on Holocaust research, education and memorialization. Norway benefits through bilateral and transnational cooperation, as well as through the IHRA’s function as an arena for discussion and study of multiple practices, challenges and possibilities in different national contexts.

For almost two decades, The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies, The Falstad Center, the foundation Arkivet and the Jewish Museums located in Trondheim Oslo provide research, education and commemoration related to the Holocaust. The obligations enshrined in the Stockholm Declaration have also been followed up on political and academic levels. The Norwegian government implemented a national action plan against antisemitism for the period 2016-2020. Part of the action plan was the execution of a nationwide research study surveying attitudes towards Jews and Muslims in Norway in 2017. The study was conducted by the Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies and was a follow up study of the population survey on antisemitism in Norway from 2012.

Related News

Digital Liberation Day events at the Falstad Center

This year, the Falstad Center will be honoring the memory of the victims of the Holocaust and commemorating the 75th anniversary of the end of the Second World War with a digital live stream program....

More

International Holocaust Remembrance Day in Norway

The official national ceremony in Norway is held at the quayside from where the Jews living in Norway were brutally forced on board ships for deportation at the harbour in Oslo, in 1942. This happened...

More

International Holocaust Remembrance Day

Concert and screening of movie

Date: 27 January 2023
 
 Place: Espeland prison camp, Bergen
 
 The commemoration of the International Holocaust Remembrance Day will start with a welcome speech by the historian Per Kristian Sebak...

More

Screening of the Norwegian film Den største forbrytelsen (The greatest crime)

Date: 25-27 January 2023 and 30 January 2023
 
 Place: Digital 
 
 All grade 9 pupils in the cities of Kristiansand and Arendal are invited to a commemoration during January 25-27 and 30 with...

More

Related Resources

Hvordan skal vi undervise om Holocaust?

Målet med anbefalingene er å skape en dypere forståelse av Holocaust ved å stille viktige spørsmål om den historiske konteksten rundt Holocaust, om omfanget og rekkevidden samt om hvorfor og hvordan...

Hvorfor skal vi undervise om Holocaust?

En vesentlig del av forberedelsene er å vurdere hvordan man kan gjøre gjennomgangen av Holocaust meningsfylt og relevant for elevene ved å sette den i en nasjonal kontekst. Denne delen har som mål...

Hva skal vi undervise om Holocaust?

Målet med anbefalingene er å skape en dypere forståelse av Holocaust ved å stille viktige spørsmål om den historiske konteksten rundt Holocaust, om omfanget og rekkevidden samt om hvorfor og...

Sammendrag

Holocaust var den statsstøttede, systematiske forfølgelsen og tilintetgjørelsen av jøder utført av Nazi-Tyskland og dets støttespillere mellom 1933 og 1945. Det var et folkemord som herjet et helt...

Anbefalinger for undervisning om Holocaust

IHRAs Anbefalinger for undervisning om Holocaust baserer seg på ekspertisen til representanter fra over 30 medlemsland og er ment som et utgangspunkt politikere, formidlere og lærere kan bruke til å...