Czech Republic

Robert Řehák

Head of Czech Delegation to the IHRA

Member country since: 2002

Remembrance Days: 27 January (International Holocaust Remembrance Day)


Jirí Kalasnikov (Ministry of Foreign Affairs) – Deputy Head of Delegation

Zuzana Pavlovská (Jewish Museum in Prague) – Education Working Group

Jan Roubinek (Terezin Memorial) – Museums and Memorials Working Group

Vojtech Blodig (Terezin Memorial) – Academic Working Group

Marta Mala (Federation of Jewish Communities, Foundation for Holocaust Victims) – Museums & Memorials Working Group

Anna Miskova (Museum of Romani Culture) – Education Working Group

Martina Houdkova (Ministry of Education, Youth and Sports) – Education Working Group

Vojtech Ripka (The Institute for the Study of Totalitarian Regimes) – Education Working Group


In the Czech Republic, the greater involvement in projects and discussions within the IHRA has led to a more open dialogue and increased cooperation among Czech NGOs and government authorities. The establishment of an efficient system of lifelong learning about the Holocaust for primary and secondary school teachers is another key achievement of Czech's membership in the IHRA. Finally, continuous interest and encouragement from the IHRA leadership has helped the Czech government to resolve a longstanding issue and ensure that the sites of suffering from the time of the Nazi genocide of the Roma are protected and properly remembered. 

Related News

Landscape-architectural competition “Lety: Memorial to the Holocaust of the Roma and Sinti in Bohemia” has a winner

The Museum of Romani Culture, s.p.o., has announced the winner of the landscape-architectural competition for the design of the future memorial “Lety: Memorial to the Holocaust of the Roma and Sinti...

More

Applications open for design of new memorial at Lety u Pisku

On the site of the former concentration camp for Roma in Lety, where a pig farm stood until 2018, a memorial shall be opened in 2023. IHRA and its Committee on the Genocide of the Roma cooperated with...

More

International Holocaust Remembrance Day

Commemorative Meeting

Commemorative meeting hosted jointly by the Senate, the Federation of Jewish Communities and the Foundation for Holocaust Victims. Addressed by Terezin survivor Michaela Vidlakova, Chairman of the...

More

Commemorative Meeting

Commemorative meeting hosted jointly by the Senate, the Federation of Jewish Communities and the Foundation for Holocaust Victims. Addressed by Terezin survivor Michaela Vidlakova, Chairman of the...

More

Related Resources

Jak učit o holokaustu?

Cílem našich doporučení je prohloubit porozumění holokaustu kladením klíčových otázek týkajících se historického kontextu holokaustu, jeho rozsahu a rozměru a otázky, proč a jak k němu došlo. 
 
 Stáh...

Co učit o holokaustu?

Cílem našich doporučení je prohloubit porozumění holokaustu kladením klíčových otázek týkajících se historického kontextu holokaustu, jeho rozsahu a rozměru a otázky, proč a jak k němu došlo. Tento...

Proč učit o holokaustu?

Zásadní je zvážit, jak učinit zkoumání holokaustu pro studenty v jejich národních souvislostech nejsmysluplnější a nejrelevantnější. Tento oddíl je určen k tomu, aby pomohl tvůrcům politik, vedení...

Shrnutí

Holokaust byl systematické a státem podporované pronásledování a vraždění Židů nacistickým Německem a jeho kolaboranty v letech 1933 až 1945. Genocida, která probíhala napříč celým světadílem, zničila...

Doporučení k učení (se) o holokaustu aliance IHRA

Doporučení k učení (se) o holokaustu aliance IHRA využívají odborných znalostí delegátů z více než 30 členských zemí a jejich cílem je poskytnout tvůrcům politik, odborníkům a pedagogům podklady...