IHRA gairės dėl Holokausto tyrimams, švietimui ir atminimui svarbių dokumentų nustatymo

Dešimtmečius didelė dalis dokumentų, susijusių su Holokaustu ir jo istoriniu kontekstu, buvo išblaškyta, nykstanti ir daugeliu atvejų neprieinama. Naciai, jų sąjungininkai ir kolaborantai ne tik žudė žydus, romus,1 politinius priešus ir kitas aukas, bet ir siekė sunaikinti jų kultūrą. Todėl kiekvienas dokumentas, susijęs su šių aukų gyvenimu prieš Holokaustą, jo metu ir po jo, yra nepaprastai vertingas.

Apie IHRA gairės dėl Holokausto tyrimams, švietimui ir atminimui svarbių dokumentų nustatymo

Contents
  • Preface
  • The IHRA Working Definition of Holocaust-Related Materials
  • General Guidelines for Identifying Relevant Documentation for Holocaust Research, Remembrance and Education

Suteikti atvirą prieigą prie Holokausto dokumentų ir medžiagos yra svarbu, nes tai yra IHRA šalių narių deklaracijos dalis, kuria jos „dalijasi įsipareigojimu nušviesti vis dar miglotus Holokausto šešėlius“ ir „imasi visų būtinų žingsnių, kad padėtų atverti archyvus ir užtikrinti, kad visi su Holokaustu susiję dokumentai taptų prieinami tyrėjams“.

Šių gairių tikslas – pasiūlyti vieningą Holokausto tyrimams, atminimui ir švietimui svarbių dokumentų nustatymo priemonę, kuri padėtų archyvams ir kitiems subjektams įvertinti savo kolekcijas ir sudaryti sąlygas susipažinti su atitinkamais dokumentais. Šalims, kurioms taikomas BDAR, ši apibrėžtis taip pat padės įgyvendinti 158 konstatuojamąją dalį, nes pasiūlys praktinę sąvokos „konkreti informacija, susijusi su politine elgsena buvusių totalitarinių valstybės režimų metu, genocidu, nusikaltimais žmoniškumui, visų pirma holokaustu“ apibrėžtį.

This resource was launched with an expert panel discussion on 23 March 2022. Watch the recording of the launch event here.