Mokymo ir mokymosi apie holokaustą rekomendacijos

Holokaustas buvo valstybės remiamas sisteminis žydų persekiojimas ir žudymas, kurį 1933–1945 m. vykdė nacių vyriausybė ir jos kolaborantai. Viso žemyno mastu vykęs genocidas sunaikino ne tik asmenis ir šeimas, bet ir visas per amžius susiformavusias bendruomenes ir kultūras. Holokaustas vyko naciams vadovaujant ir daugelio kitų grupių persekiojimui ir žudymui. Pamokos ir užsiėmimai turėtų padėti besimokantiesiems pagilinti žinias apie šį precedentų neturėjusį naikinimą ir išsaugoti pavienių asmenų bei grupių, kurios buvo persekiojamos ir žudomos, atminimą. Pedagogai ir mokiniai turėtų būti skatinami apmąstyti moralinius, politinius ir socialinius klausimus, kuriuos iškėlė Holokaustas, ir gebėti įvertinti jų svarbą šiandien.

Visą Mokymo ir mokymosi apie Holokaustą rekomendacijų tekstą atsisiųsk čia

IHRA Mokymo ir mokymosi apie Holokaustą rekomendacijomis, parengtomis remiantis daugiau nei 30-ies valstybių narių atstovų kompetencija, siekiama sukurti pagrindą, kuris padėtų politikos formuotojams, specialistams ir pedagogams:

  1. pagilinti žinias apie Holokaustą, užtikrinti informacijos ir supratimo tikslumą ir didinti informuotumą apie galimas antisemitizmo pasekmes;

  2. sukurti įtraukią mokymo apie Holokaustą aplinką;

  3. skatinti kritinį ir reflektyvųjį mąstymą apie Holokaustą, įskaitant gebėjimą kovoti su Holokausto neigimu ir informacijos apie Holokaustą iškraipymu;

  4. prisidėti prie švietimo apie žmogaus teises ir genocido prevenciją. 

Tarptautinis Holokausto atminties aljansas (The International Holocaust Remembrance Alliance -IHRA) vienija vyriausybes ir specialistus tam, kad stiprintų, remtų ir skatintų švietimą apie Holokaustą, Holokausto tyrimus bei atminimą apie Holokaustą ir įvykdytų įsipareigojimus pagal 2000 m. Stokholmo deklaraciją.

1998 m. IHRA (anksčiau Holokausto švietimo, atminties ir tyrimo tarptautinio bendradarbiavimo darbo grupė arba ITF) įkūrė buvęs Švedijos Ministras Pirmininkas Göranas Perssonas. Šiandien IHRA tinklą sudaro daugiau kaip 40 šalių ir pagrindinių tarptautinių partnerių organizacijos, įgaliotos spręsti su Holokaustu susijusius klausimus.

IHRA specialistų tinklui priklauso pasaulyje žymiausių institucijų atstovai, besispecializuojantys švietimo apie Holokaustą, Holokausto atminties ir tyrimų srityse. 2019–2023 m. IHRA specialistai ir politikos atstovai stengiasi saugoti istorinius įvykius ir kovoja su istorijos iškraipymu.

Kitas Rekomendacijų ištraukas skaityk čia

 

IHRAteach recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust