Seminarium on-line "Wybór i ludzkie postawy wobec Holokaustu"

Markowa (online)

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu i „Sympozjum Praw Człowieka Muzeum Ulmów” Muzeum Polaków Ratujących Żydów przygotowało szereg inicjatyw w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wśród nich m.in. seminarium on-line "Wybór i ludzkie postawy wobec Holokaustu" we współpracy z United States Holocaust Memorial Museum, które odbędzie się 03 lutego 2022 r. Seminarium edukacyjne będzie koncentrować się na nauczaniu o postawach ludzi w obliczu zła, co powinno stanowić ważny element w edukacji młodego Polaka, Europejczyka, czy obywatela świata. Wśród prelegentów: dr hab. Michał Bilewicz, socjolog; dr hab. Elżbieta Rączy, historyk; Christina Chavarria, koordynatorka programu edukacyjnego w USHMM; Robert Szuchta, historyk i nauczyciel; dr Wiesława Młynarczyk, edukatorka w powstającym w Warszawie Muzeum Getta Warszawskiego oraz Marcin Zgłobiś, specjalista ds. ekspozycji w Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępy na stronie organizatora. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Facebook