Miért tanítsunk a holokausztról?

Minden tárgy oktatásának célja a tanulók érdeklődésének felkeltése, a kritikai gondolkodás és a személyes fejlődés elősegítése. Ezért fontos, hogy a tanár minden esetben gondolja át tevékenysége célját és értelmét, amikor kiválasztja az oktatás tárgyát.

Ha a tanár elegendő időt szán arra, hogy átgondolja, miért akar a holokausztról tanítani, akkor olyan tananyagot fog összeállítani, amely felkelti tanítványai érdeklődését, és lehetővé teszi egy összetett történelmi korszak mélyebb megismerését.

A következő szempontok segíthetnek abban, hogy átgondoljuk, miért tanítsunk a holokausztról:

  1. A holokauszt nemcsak a XX. század, hanem az emberiség egész történelmében határkő. Példa nélküli kísérlet volt egy egész nép elpusztítására és kultúrájának eltörlésére. A holokausztot azért kell tanulmányoznunk, mert alapjaiban kérdőjelezte meg egész civilizációnkat.
  2. A holokauszt tanulmányozása során a diákok elgondolkodhatnak a hatalomról és a hatalommal való visszaélésről, valamint arról, mi az egyes emberek, szervezetek és nemzetek szerepe és felelőssége, amikor az emberi jogokat a szemünk láttára lábbal tiporják. Elősegítheti, hogy időben felismerjük a népirtás veszélyét saját korunkban.
  3. A holokauszt alapos tanulmányozása segíti a diákokat, hogy bármely társadalomban felismerjék az előítélet, rasszizmus, antiszemitizmus és sztereotipizálás különböző megnyilvánulásait. Elősegíti a pluralista társadalomban jelenlevő különbözőségek tiszteletének kialakulását, és érzékenyebbé tesz a kisebbségi helyzet iránt.
  4. A holokauszt bebizonyította, hogy egy modern nemzet technológiai ismereteit és közigazgatási intézményrendszerét pusztító politika megvalósításához is felhasználhatja, a társadalom tervezett átalakításától egészen a népirtásig.
  5. A holokauszt alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk azon, miért veszélyes közömbösnek maradni és hallgatni akkor, amikor mások az elnyomás áldozataivá válnak.
  6. Annak révén, hogy a diákok tanulmányozzák, milyen különböző történelmi, társadalmi, vallási, politikai és gazdasági tényezők együttes hatása vezetett el a holokauszthoz, felismerik azt is, hogy ezek a történelmi folyamatok összetettek voltak, és e tényezők együttes hatása miként járulhatott hozzá a demokratikus értékek felbomlásához. A diákok ily módon megértik, hogy a demokráciában az egyes állampolgárok felelőssége az, hogy megtanulják felismerni a figyelmeztető jeleket, és a pillanatot, amikor cselekedni kell.
  7. A holokauszt témája számos ország kultúrájának része, megjelenik a médiában és a tömegkultúrában. A holokausztoktatás olyan történelmi tudást és kritikai készségeket nyújthat a diákoknak, amelyek segítségével képessé válhatnak e kulturális alkotások megértésére és értékelésére.