Kako podučavati o holokaustu

Cilj preporuka je produbiti razumijevanje holokausta postavljanjem važnih pitanja koja se tiču povijesnog konteksta holokausta, njegovog opsega i razmjera te zašto i kako se on dogodio.

Prije svega, nastavnici trebaju biti sigurni da se holokaust može učinkovito i uspješno podučavati uz pažljivu pripremu i odgovarajuće materijale. Odjeljak „Kako podučavati o holokaustu” razmatra mogućnosti i izazove nastave i učenja o holokaustu predstavljanjem praktičnih pristupa i metoda za primjenu u formalnim i neformalnim obrazovnim okruženjima.

Učitajte cjelokupne Preporuke za podučavanje i učenje o holokaustu ovdje

3.1 Sveobuhvatna načela 

3.1.1 Holokaust se može uspješno predavati; ne bojte se pristupiti ovoj temi

Neki se učitelji i nastavnici ustručavaju istraživati povijest holokausta zbog percepcije poteškoća i osjetljivosti prilikom predavanja ove tematike. Neki se pitaju kako prenijeti razmjere tragedije, enormno veliki broj uključenih te dubinu u koju čovječanstvo može potonuti.


Neki se pitaju kako angažirati svoje učenike da ih pritom ne traumatiziraju, a neki se brinu o svim mogućim reakcijama na ovu temu. Učitelji i nastavnici se na poseban način žele pripremiti za niz ponašanja i reakcija koje mogu biti potaknute intenzitetom sadržaja.

Učenici različitih dobnih skupina mogu se početi upoznavati s poviješću holokausta. Metoda i sadržaj trebaju odgovarati njihovoj dobi. Stavljanje fokusa na pojedinačne priče o žrtvama, bijeg i spašavanje može biti prikladno za mlađu publiku. Od starijih se učenika može zatražiti da se bave složenijim i zahtjevnim materijalom uz veću upotrebu odgovarajućih primarnih izvora. Odabir izvora i udžbenika trebao bi se provoditi u skladu s ovim preporukama, potrebna je i osjetljivost za emocionalne potrebe i posebne okolnosti učenika.

Unatoč navedenim mogućim problemima i strahovima, ne bojte se pristupiti ovoj temi. Iako se može činiti zastrašujuća, iskustvo je pokazalo da se holokaust učenicima može predavati uspješno i s pozitivnim rezultatima. Istražite i koristite širok spektar materijala koji donose metode, najbolje prakse i posebne strategije podučavanja koje se mogu koristiti kao pomoć u planiranju, izradi i predavanju teme.

3.1.2 Budite precizni u korištenju jezika i definirajte pojam holokaust

  • Preciznost jezika kod opisivanja pojmova i aktivnosti može pomoći učenicima da izbjegnu generalizacije koje zamagljuju razlike i razumijevanje. Na primjer, pojam „logor” se koristi za opisivanje širokog raspona mjesta i lokacija. Iako su ljudi umrli i bili ubijeni u mnogim logorima koje su stvorili nacisti i njihovi suradnici, nisu svi logori izgrađeni s namjenom da postanu centri za ubijanje ili logori smrti. Različiti logori funkcionirali su na različite načine u različito vrijeme, a uključivali su koncentracijske logore, logore za robovski rad i tranzitne logore. Opisivanjem specifičnosti stvaramo precizne definicije koje nam pomažu izbjegavanje nesporazuma.
  • Korištenje jasne definicije pojma „holokaust” (ili „šoa”) može umanjiti nedoumice od samog početka. IHRA koristi izraz „holokaust” za opisivanje događaja koji se dogodio pod pokroviteljstvom države, sustavni progon i ubojstva Židova koje je provodila nacistička Njemačka i njeni suradnici između 1933. i 1945. Najveći broj progona i ubojstava dogodio se u kontekstu Drugog svjetskog rata. Neke organizacije – čak i neke mjerodavne institucije – primjenjuju izraz „holokaust” u vrlo širokom smislu riječi kako bi obuhvatile sve žrtve nacističkog progona. Ipak, većina povjesničara tog razdoblja koristi precizniju definiciju koja priznaje da su Židovi bili ti na koje je bio usmjeren sustavni progon i ubojstva na način koji njihovu sudbinu razlikuje od ostalih, s mogućim izuzetkom Sinta
    i Roma (skupine žrtava koje su također, od djece do starijih osoba, bile predodređene za uništenje). Budite svjesni različitih načina na koje različiti izvorni materijali mogu razumjeti i koristiti termin. Osigurajte da je upotreba izraza dosljedna i točna.

  • Za mnoge je ljude izraz „holokaust” problematičan, podijelite to s učenicima. Spajanje dvije grčke riječi „holokaust” sugerira prinošenje žrtve paljenjem. Izraz može pogrešno implicirati da su masovna ubojstva Židova bila više oblik mučeništva nego posljedica genocida. Zbog toga mnogi radije koriste hebrejsku riječ „šoa” što znači „katastrofa”.

  • Omogućite učenicima priliku da kritički raspravljaju o terminologiji. Izričito navedite, na primjer, da su pojmovi poput „konačno rješenje” ili „židovski problem” bili eufemizmi koje su počinitelji stvorili i koristili u povijesnom trenutku kako bi artikulirali svoj svjetonazor, za razliku od postojećeg, putem neutralnog jezika za nepristrano opisivanje prošlih događaja. Slično tome, izraz kao što je „geto” trebalo bi dekonstruirati kako bi se otkrila različita značenja koja su koristili nacisti prije i poslije nacističke primjene.

  • Učitelje i nastavnike potiče se na razmatranje načina na koje društvo i kultura govore o holokaustu, jer te društvene ideje mogu utjecati na razumijevanje učenika. Popularna kultura i diskurs mogu ovjekovječiti mitove i zablude o povijesti. Dosljednost, točnost i preciznost jezika mogu pomoći u opovrgavanju unaprijed zamišljenih pojmova.

 

3.1.3 Omogućite široku obradu ove teme i kontekstualizirajte povijest

Holokaust je bio niz povezanih događaja koji su se događali tijekom vremena u kontekstu rata van nacionalnih granica. Prema tome, događaji i dalje nastavljaju biti dio mnogih različitih europskih i globalnih povijesti i povijesnih procesa. Učenici bi trebali biti u stanju prepoznati da se holokaust provodio na različite načine od zemlje do zemlje. Uz to su različiti kratkoročni, srednjoročni i dugoročni faktori u europskoj i globalnoj povijesti omogućili genocid. Omogućite priliku učenicima da dekonstruiraju te faktore uzimajući u obzir šire okolnosti unutar kojih su se dogodili događaji holokausta.

Izučavatelji su opsežno istražili ove dimenzije. Pokušajte iskoristiti autoritativne i skorašnje akademske studije koje obuhvaćaju različite aspekte genocida i njegov razvoj prilikom osmišljavanja shema rada i planiranja pojedinih nastavnih jedinica.

Ostale izvatke iz Preporuka pročitajte ovdje: