Soovitused holokausti käsitlemiseks hariduses

IHRA soovitused holokausti käsitlemiseks tuginevad enam kui 30 liikmesriigi delegaatide teadmistele ning on mõeldud poliitikakujundajatele, praktikutele ja haridustöötajatele, et:

  1. süvendada teadmisi holokaustist, kindlustades inimeste arusaamade ja teadmiste paikapidavuse ja tõstes teadlikkust antisemitismi võimalikest tagajärgedest;

  2. luua õppekeskkondi, milles holokausti teemasid saaks käsitleda kaasahaaravalt;

  3. edendada kriitilist mõtlemist ja refleksiooni holokausti teemadel, sh oskust seista holokausti eitamise ja moonutamise vastu;

  4. aidata edendada inimõigusi ja genotsiidiennetust hariduses.

Täielikud soovitused holokausti käsitlemiseks hariduses saab alla laadida siit

Holokausti Mälestamise Rahvusvaheline Ühendus (The International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA) ühendab riikide valitsusi ja eksperte, et tugevdada ja süvendada holokausti alast haridust, holokausti uurimist ja mälestamist ning täita 2000. a Stockholmi deklaratsiooniga võetud kohustusi.

IHRA (varasem holokausti õpetamise, mälestamise ja uurimise alase rahvusvahelise koostöö rakkerühm) tegevuse algatas 1998. aastal endine Rootsi peaminister
Göran Persson. Praeguseks on IHRA võrgustikuga ühinenud üle 40 riigi ja olulisimad rahvusvahelised partnerorganisatsioonid, mille ülesanne on tegeleda holokausti küsimustega.

IHRA eksperdivõrgustikku kuuluvad maailma tähtsaimad holokausti õpetamise, mälestamise ja uurimisega tegelevad asutused. Aastatel 2019–2023 keskenduvad IHRA eksperdid ja poliitikaesindajad ajalooliste tõendite säilitamisele ja väärtõlgenduste tõkestamisele.

Teised katkendid soovitustest siin:

 

IHRAteach recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust