Holokausti (Shoah) õpetamise juhend

Üldiselt peaks holokausti õpetamine:

 1. Suurendama teadmist sellest enneolematust hävitustööst
 2. Säilitama selle läbi kannatanute mälestused
 3. Julgustama õpetajaid ja õpilasi mõtisklema holokausti sündmustest tõstatunud kõlbeliste ja vaimsete küsimuste üle, samuti nende seose üle tänapäeva maailmaga

Need eesmärgid on selgelt nähtavad alljärgnevates holokausti määratlustes: Teise maailmasõja ajal püüdsid natsid "uue korra" kehtestamise nimel hävitada kõik juudid kogu Euroopas. Esmakordselt ajaloos kasutati terve rahva massiliseks hävitamiseks tööstuslikke meetodeid. Tapeti kuus miljonit inimest, nende hulgas poolteist miljonit last. Seda sündmust nimetatakse holokaustiks.

Natsid orjastasid ja tapsid ka miljoneid teisi inimesi: mustlasi, füüsilise ja vaimse puudega inimesi, poolakaid, nõukogude sõjavange, ametiühingutegelasi, poliitilisi oponente, teisitimõtlejaid, homoseksuaale ja paljusid teisi.

Briti Riiklik Sõjamuuseum, London, Suurbritannia
Holokaust kujutab endast erilist genotsiidijuhtumit 20. sajandi ajaloos: riiklikult rahastatud süstemaatilist Euroopa juutide kogukonna tagakiusamist ja hävitamist Natsi-Saksamaa ja tema kollaborantide poolt aastatel 1933-1945. Juudid moodustasid suurema osa ohvritest - neid tapeti 6 miljonit. Rassilistel, etnilistel või rahvuslikel põhjustel hävitati sihikindlalt mustlasi, puuetega inimesi ja poolakaid. Natsliku türannia all tapeti või kannatasid ränka survet veel miljonid, nende hulgas homoseksuaalid, Jehoova tunnistajad, nõukogude sõjavangid ja poliitilised teisitimõtlejad.

Ameerika Ühendriikide Holokausti Memoriaalmuuseum, Washington, D.C., USA
 

Holokaust kujutas endast ligikaudu kuue miljoni juudi tapmist natside ja nende kollaborantide poolt. Natsi-Saksamaa koos oma kaassüüdlastega püüdis alates Saksamaa sissetungist Nõukogude Liitu 1941. a. suvel kuni sõja lõpuni Euroopas 1945. a. mais tappa kõik juudid alal, kus kehtis tema võim. Kuna natslik juutide diskrimineerimine sai alguse Hitleri võimuletulekuga 1933. a. jaanuaris, peavad paljud ajaloolased seda holokausti ajajärgu alguseks. Juudid ei olnud Hitleri režiimi ainsad ohvrid, kuid nad olid ainus grupp, keda natsid püüdsid täielikult hävitada.

Yad Vashem, Jerusalem, Israel


Holokausti õpetamine saab ja peab olema erinevas kontekstis erinev. Et näha erinevust holokausti ja muu genotsiidi vahel, tuleb võrdlused hoolikalt eristada ja samuti tuleb sarnasused selgelt ja arusaadavalt välja tuua.

Holokausti õpetades on abiks kolme põhiküsimuse käsitlemine:

 1. Miks ma holokausti õpetan?
 2. Mida ma holokaustist õpetan?
 3. Kuidas ma holokausti õpetan?

Esimene küsimus hõlmab otstarvet. Teine küsimus hõlmab teabevalikut, samal ajal kui kolmas küsimus tegeleb õpilasgrupile põhinevalt sobivate pedagoogiliste lähenemisviisi-dega. Selles juhendis ei käsitleta esimest ja kolmandat küsimust. Neid küsimusi käsitletakse teistes juhendites.

Lisaks ajaloole võib holokaustile läheneda ka teiste õppeainete, nagu näiteks kirjanduse, psühholoogia, religiooniõpetuse ja muude ainete kaudu.

Kuna riiklikud ja kohalikud mälestamistegevused on väärtustatud, soovitatakse neid tegevusi kasvatuslikult toetada.

Holokausti õppimist peab vaatlema Euroopa ajaloo kontekstis tervikuna. Me soovitame tungivalt õpetajatel vaadelda ka kohaliku ajaloo konteksti. Õpetajad peaksid andma holokausti sündmustele konteksti, kaasates teavet järgneva kohta:

 • Antisemitism
 • Juutide elu Euroopas enne holokausti
 • Esimese maailmasõja järelmõjud
 • Natside tõus võimule

Mis puutub holokausti õpetamisega seotud ajalooteemadesse, siis õpetajad võiksid holokaustitunde ette valmistades uurida muuhulgas alljärgnevat. Seda tehes võiksid nad vaadelda ajalugu järgmiste vaatenurkade alt:

 • Ohvrid
 • Toimepanijad
 • Kollaborandid
 • Kõrvaltvaatajad
 • Päästjad

 

1933-1939

 • Diktatuur Natsionaalsotsialistlikul Saksamaal
 • Juudid Kolmanda Reichi ajal
 • Tagakiusamise varajased staadiumid
 • Esimesed kontsentratsioonilaagrid
 • Maailma reaktsioon

 

1939-1945

 • Teine maailmasõda Euroopas
 • Natsi rassistlik ideoloogia ja poliitika
 • "Eutanaasia" programm
 • Juutide tagakiusamine ja tapmine
 • Mitte-juudi ohvrite tagakiusamine ja tapmine
 • Juudi reageeringud natslikule poliitikale
 • Getod
 • Mobiilsed tapmiseskadronid
 • Laagrisüsteemi laienemine
 • Hävituskeskused
 • Kollaboratsioon
 • Vastupanu
 • Päästmine
 • Maailma reaktsioon
 • Surmarännakud
 • Vabastamine

 

Järelmõjud

 • Sõjajärgsed kohtuprotsessid
 • Ümberasujate laagrid ja emigratsioon

 

Käesoleva juhendi eesmärk on tugevdada holokausti õpetamist. Õpetamine on riigiti, kooliti ja ajajärguti erinev. Seetõttu on arusaadav, et on vaja rõhutada vajadust kõigil õpetajatel oma õpetamispingutusi hinnata.