Какво да преподаваме за Холокоста

Като цяло, преподаването на Холокоста си поставя за цел:

 1. Да повиши знанието за това безпрецедентно унищожение на хора.
 2. Да опази спомена за жертвите и пострадалите.
 3. Да насърчи преподавателите и учениците да размишляват върху моралните и духовни въпроси, породени от събитията по време на Холокоста, и тяхното приложение в днешния свят.

Тези цели могат ясно да се видят в следните дефиниции на Холокоста:

„Под прикритието на Втората световна война, в името на своя "нов ред", нацистите правят опит да унищожат физически всички евреи в Европа. За пръв път в историята се използват индустриални методи за масово изтребление на цял народ. Шест милиона са убити, включително 1 500 000 деца. Това събитие се нарича Холокост.

Нацистите залавят и избиват и милиони други хора. Убити са огромен брой цигани, хора с физически и умствени увреждания, поляци, съветски военнопленници, синдикалисти, политически опоненти, затворници на съвестта, хомосексуалисти и други”.

Имперски военен музей, Лондон, Великобритания

„Холокостът се отнася към конкретно събитие на геноцид в историята на ХХ век: организирано от държавата систематично преследване и изтребление на евреите в Европа от нацистка Германия и нейните съучастници в периода между 1933 и 1945 г. Основни жертви са евреите (убити са 6 милиона евреи), но цигани, хора с увреждания и поляци също са унищожавани целенасочено и масово избивани на расова, етническа или национална основа. Милиони други, включително хомосексуалисти, свидетели на Йехова, съветски военнопленници и политически дисиденти, също са подложени на жестоки репресии и унищожение под тиранията на нацисткия режим”.

Мемориален музей на Холокоста на САЩ, Вашингтон, САЩ

Холокостът представлява изтребление на приблизително шест милиона евреи от нацистите и техните съучастници. В периода между германското нахлуване в Съветския съюз през лятото на 1941 г. и края на войната в Европа през май 1945 г. нацистка Германия и нейните съучастници се опитват да унищожат всички евреи под тяхно господство. Тъй като нацистката дискриминация срещу евреите започва с идването на Хитлер на власт през януари 1933 г., много историци разглеждат това събитие като началото на епохата на Холокоста. Евреите не са единствените жертви на режима на Хитлер, но те са единствената група, която нацистите се опитват да унищожат изцяло”.

Яд Вашем, Ерусалим, Израел

Преподаването на Холокоста може и трябва да бъде различно в зависимост от контекста. За да се видят различията между Холокоста и други геноциди, сравненията трябва да се правят внимателно, като се посочват както приликите, така и различията.

Когато преподавате Холокоста, е полезно да разгледате три основни въпроса:

1. Защо да преподавам Холокоста?

2. Какво да преподавам за Холокоста?

3. Как да преподавам Холокоста?

Първият въпрос касае мотивацията. Вторият включва подбора на информация, а третият се отнася до подходящи педагогически подходи, съобразени с ученическата група. Настоящите напътствия не касаят първия и третия въпрос, които ще бъдат разгледани на друго място.

Освен по предмета история, Холокостът може да бъде изучаван и чрез други дисциплини, като литература, психология, религия и други.

Тъй като националните и местни възпоменателни дейности имат ценно значение, препоръчително е да се осигури подкрепа за тези дейности и чрез образованието.

Холокостът трябва да бъде изучаван в контекста на европейската история като цяло. Ние насърчаваме преподавателите да изследват и местния исторически контекст. Обучаващите трябва да поставят събитията от Холокоста в контекст, като включват информация за:

 • Антисемитизма
 • Живота на евреите в Европа преди Холокоста
 • Периода след Първата световна война
 • Идването на нацистите на власт

Що се отнася до историческите теми или въпроси, свързани с изучаването на Холокоста, при подготовката на своите уроци преподавателите биха могли да включат, наред с други, изброените по-долу теми и въпроси. Те могат да бъдат разгледани от гледна точка на:

 • Жертвите
 • Палачите
 • Съучастниците
 • Страничните наблюдатели
 • Спасителите

 

 1933-1939

 • Диктатурата в националсоциалистическа Германия
 • Еврейството в Третия райх
 • Ранни етапи на преследвания
 • Първите концентрационни лагери
 • Световните реакции

 

 1939-1945

 • Втората световна война в Европа
 • Нацистки расистки идеологии и политики
 • Програмата за „евтаназия”
 • Преследването и избиването на евреи
 • Преследване и избиване на други жертви, освен евреи
 • Еврейски реакции на нацистката политика
 • Гетата
 • Мобилни отряди на смъртта
 • Разширяване на системата от лагери
 • Центрове за изтребление
 • Колаборационизъм
 • Съпротива
 • Спасяване
 • Световни реакции
 • Маршове на смъртта
 • Освобождението

 

Последващ период

 • Следвоенните съдебни процеси
 • Бежански лагери и емиграция

 

Целта на тези практически насоки е да се подобри преподаването на Холокоста. То ще се отличава в различните страни, училища и времеви периоди. Ето защо, съществува разбиране колко важна е необходимостта всички преподаватели да правят самооценка на своите усилия.