print this page

Odporúčania pre výučbu o Holokauste (Shoah)

 

Vo všeobecnosti, výučba o holokauste by mala:

 1. Zlepšiť vedomosti o bezprecedentnej deštrukcii
 2. Zachovať pamiatku tých ktorí trpeli
 3. Povzbudiť školiteľov a študentov, aby reflektovali na morálne a duchovné otázky vyplývajúce z udalostí holokaustu a ako sa aplikujú v dnešnom svete

Tieto ciele môžu byť jasne viditeľné v nasledujúcich definíciách holokaustu:

 • Pod rúškom Druhej svetovej vojny a v záujme ich vlastného „Nového poriadku", sa Nacisti snažili zničiť všetkých Židov v Európe. Po prvý krát v histórii boli použité priemyselné metódy pri masovom vyvražďovaní celej skupiny ľudí. Šesť miliónov ľudí bolo zavraždených, medzi nimi aj 1,500,000 detí. Táto udalosť sa nazýva holokaust.

  Nacisti tiež zotročili a povraždili milióny ďalších ľudí. Rómovia, fyzicky a mentálne postihnutí ľudia, Poliaci, sovietski vojnoví zajatci, odborári, politickí oponenti, väzni svedomia, homosexuáli, a iní boli vyvraždení vo veľkých počtoch.

  Imperiálne vojenské múzeum, Londýn, Veľká Británia

 

 • Holokaust poukazuje na všeobecnú genocídnu udalosť 20. storočia: štátom podporovaná, systematická perzekúcia a vyhladzovanie Európskej Židovskej obce nacistickým Nemeckom a jeho kolaborantmi v období od 1933 až 1945. Židia boli hlavnými obeťami - 6 miliónov bolo zavraždených: Rómovia, hendikapovaní, a Poliaci boli tiež terčom deštrukcie, resp. boli decimovaní kvôli rasovým, etnickým, alebo národným dôvodom. Milióny ďalších, zahŕňajúc homosexuálov, Svedkov Jehovových, sovietskych vojnových zajatcov, a politických disidentov, ktorí tiež zažili ohromný útlak a smrť pod nacistickou tyraniou.

  Pamätné múzeum obetiam holokaustu v Spojených štátoch amerických, Washington, D.C., USA

 

 • Holokaust bola vražda približne 6 miliónov Židov nacistami a ich kolaborantmi. Medzi inváziou Sovietskeho zväzu Nemeckom v lete v roku 1941 a koncom vojny v Európe v máji 1945, nacistické Nemecko a jeho komplici túžili zavraždiť každého Žida v ich moci. Pretože nacistická diskriminácia Židov sa začala nástupom Hitlera k moci v januári 1933, mnohí historici toto považujú za štart éry holokaustu. Avšak neboli to len Židia, ktorí boli obeťami Hitlerovho režimu, ale táto skupina bola jediná, ktorú nacisti chceli úplne zničiť.

  Yad Vashem, Jeruzalem, Izrael

Výučba o holokauste môže a musí byť rozdielna v rozdielnych kontextoch. Na to, aby sme videli rozdiely medzi holokaustom a inými genocídami, porovnávania by sa mali citlivo rozlišovať a podobnosti by sa tiež mali zaznamenať.

Vyučujúc o holokauste, je nápomocné adresovať tri základné otázky:

 1. Prečo budem učiť o holokauste?
 2. Čo budem vyučovať o holokauste?
 3. Ako budem vyučovať o holokauste?

Prvá otázka zahŕňa otázky racionálnosti. Druhá otázka zahŕňa výber informácií, zatiaľ čo tretia otázka smeruje k vhodnosti pedagogických prístupov na základe študentskej skupiny. Tieto odporúčania neadresujú prvú a tretiu otázku. Tieto otázky sa budú adresovať v iných odporúčaniach.

Na dôvažok histórie, prístup k téme holokaustu môže byť aj cez iné disciplíny, ako napríklad, literatúru, psychológiu, náboženské štúdiá, a iné.

Keďže národné a miestne spomienkové aktivity majú určitú váhu, odporúča sa poskytovať podporu pre vzdelávanie v takýchto aktivitách.

Štúdium holokaustu sa musískúmať v celkovom kontexte Európskej histórie ako celku. My povzbudzujeme školiteľov, aby tiež skúmali miestny kontext pre túto časť histórie. Školitelia by mali poskytnúť kontext pre udalosti holokaustu tým, že zaradia informácie o:

 • Antisemitizme
 • Židovskom živote v Európe pred holokaustom
 • Následky Prvej svetovej vojny
 • Nástup nacistov k moci

Čo sa týka historických tém alebo námetov spojených s výučbou o holokauste, školitelia by mohli, okrem iného, skúmať pri tvorbe lekcií o holokauste uvedené témy , pričom môžu zvažovať históriu z perspektívy:

 • Obetí
 • Násilníkov
 • Kolaborantov
 • Prizerajúcich sa
 • Záchrancov

 

1933-1939

 • Diktatúra v nacionálno -socialistickom Nemecku
 • Židovská obec v Tretej ríši
 • Skoré obdobie prenasledovania
 • Prvé koncentračné tábory
 • Reakcia sveta

 

1939-1945

 • Druhá svetová vojna v Európe
 • Rasistické ideológie a politiky nacistov
 • Program „Eutanázie"
 • Prenasledovanie a vraždenie Židov
 • Prenasledovanie a vraždenie ne-židovských obetí
 • Židovská reakcia na politiku nacistov
 • Getá
 • Mobilné vražedné oddiely
 • Expanzia systému koncentračných táborov
 • Centrá zabíjania
 • Kolaborácia
 • Odpor
 • Záchrana
 • Reakcia sveta
 • Pochody smrti
 • Oslobodenie

 

Následky

 • Povojnové súdne konania
 • Tábory pre vysídlenú populáciu a emigrácia

 

Cieľom týchto odporúčaní je posilnenie výučby o holokauste. Výučba bude rozdielna od krajiny ku krajine, od školy ku škole a z času na čas. Takže, je pochopiteľné prízvukovať dôležitosť potreby seba - hodnotenia zo strany všetkých školiteľov.